Betrouwbaarheid


 

Assessmentbureau Uniformberoepen heeft een overeenkomst met Hogrefe B.V. inzake de bescherming van persoonsgegevens conform artikel 28 AVG. Als verwerkingsverantwoordelijke worden de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de geheimhouding van kandidaten te waarborgen. Conform artikel 28 lid 3b AVG, zal Assessmentbureau Uniformberoepen geen persoonsgegevens doorgeven aan derden of op andere wijze gebruiken. Het assessmentrapport van een kandidaat zal binnen twee weken worden vernietigd. Evenals alle persoonsgegevens en eventuele kopieën. Op de assessmentdag zelf, krijgt de opdrachtgever alleen inzage in de testresultaten, als er uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is gegeven door de kandidaat.