Uit welke onderdelen bestaat een volledig Niv.2 Assessment?

Een niveau 2 assessment is bedoeld voor kandidaten die een leidinggevende functie ambiëren of reeds werkzaam zijn als (operationeel) leidinggevende over een groep geuniformeerde binnen het publieke domein. Het betreft een volledig assessment, bestaande uit: een persoonlijkheidstest/leiderschapstest, een intelligentietest en een psychologisch interview.

 

> Persoonlijkheidsonderzoek: 

 

De kandidaat vult eerst een uitgebreide NEO-vragenlijst in, dit betreft de NEO-PI-3 test. De NEO-vragenlijst is één van de meest onderzochte en gebruikte psychologische instrumenten ter wereld om de persoonlijkheid in kaart te brengen.

 

NEO-PI-3 wordt gebruikt om de persoonlijkheidsdomeinen van de kandidaat in kaart te brengen. De NEO-PI-3 bestaat uit 240 vragen, duurt 45 minuten om in te vullen en geeft een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid. Hierbij worden namelijk de vijf belangrijkste domeinen van de persoonlijkheid in kaart gebracht: neuroticisme, extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid.

Op basis van de antwoorden van deze vragenlijst, wordt vervolgens een uitgebreid leiderschapsrapport opgemaakt.

Het uitgangspunt van dit assessment, is om de persoonlijkheid van iemand te begrijpen vanuit een leiderschapsperspectief. In dit rapport wordt gebruik gemaakt van het Primary Colours Leiderschapsmodel (Pendleton & Furnham, 2012) als organisatorisch kader gebruikt. Uit meer dan vijfentwintig jaar onderzoek blijkt dat er op het gebied van leiderschap drie domeinen kunnen worden onderscheiden: het strategische, het operationele en het interpersoonlijke domein.

Deze domeinen kunnen vergeleken worden met de verschillende delen van het lichaam:

 

> Het strategische domein is het hoofd: het geeft een idee van wat er gaande is, het voorziet de toekomst van de organisatie en maakt plannen om de organisatie vooruit te helpen.

> Het operationele domein staat voor de handen en voeten: het zorgt ervoor dat dingen gedaan worden, bereikt resultaten en brengt de organisatie vooruit. De voornaamste bijbehorende eigenschap is vastberadenheid of wilskracht.

> Het interpersoonlijke domein is het hart: daar waar de gevoelens zetelen en relaties worden onderhouden. De belangrijkste bijbehorende eigenschap is de vaardigheid om relaties aan te gaan en te onderhouden: dit wordt soms ook wel emotionele intelligentie genoemd. 

 

> Intelligentie structuur test:

De IST is een complete en veelzijdige inzetbare intelligentietest voor jongeren en volwassenen die groepsgewijs afgenomen kan worden. De test geeft een algemene intelligentie score, geheugen score en algemene ontwikkeling score. De test bestaat uit verbale, numerieke en figurale opgaven. Samen geven deze een betrouwbare IQ-meting aan. De resultaten van de kandidaten zullen vervolgens vergeleken worden met een vergelijkbare normgroep.

> Psychologisch interview:

De kandidaat sluit zijn testdag af met een psychologisch interview van 45 minuten. In dit interview zullen eerst de eerder behaalde resultaten van de dag besproken worden met de kandidaat.

In dit psychologisch interview zal o.a. worden ingegaan op de beroepsmatige en persoonlijke achtergrond van de kandidaat. De persoonlijke drijfveren en ambities van de kandidaat zullen tevens worden uitgevraagd. Verder zal er op de volgende gespreksonderwerpen ingegaan worden: sociabiliteit, collegialiteit, integriteit, leiderschapsstijlen, leiderschapskwaliteiten/valkuilen maar b.v. ook  over de kandidaat zijn politiek bestuurlijke sensitiviteit en vermogen tot prioritering.

In dit gesprek zal het eerder besproken gewenste competentieprofiel van de opdrachtgever worden afgewogen t.o.v. de kandidaat zijn persoonlijke profiel.

> Eindgesprek met de opdrachtgever

Aan het einde van de testdag zal er een gesprek plaatsvinden tussen de assessor en de opdrachtgever.

Hierin zullen de volgende zaken besproken worden:

> De testresultaten van het psychologisch onderzoek.

> De bevindingen van het psychologisch interview.

> Het advies van de assessor over de aansluiting van het competentieprofiel van de kandidaat en de geambieerde functie. Ofwel beantwoording op de hamvraag: Is er sprake van een goede match tussen de kandidaat en de werkgever?

> Zijn er meer of andere assessment mogelijkheden? 

Hierboven staat een volledig assessment beschreven. De gecombineerde resultaten zullen een accuraat beeld schetsen van de cognitieve, emotionele en fysieke vaardigheden van een kandidaat. Het is uiteraard mogelijk om losse assessment onderdelen uit te laten voeren.

Er kan ook gekozen worden voor specifiekere testen om bepaalde eigenschappen of vaardigheden van een kandidaat nader te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een kandidaat zijn:

> veerkrachtigheid, positiviteit en stressbestendigheid

> voorkeursstijlen in beroepsmatige situaties 

> concentratievermogen

> mate van creatief denken in beroepsmatige situaties 

 

Informeer naar de mogelijkheden!